Disclaimer

păzea.ro nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul publicat în paginile site-ului, oferind numai funcţionalitatea necesară publicării acestuia. Responsabilitatea conţinutului posturilor revine in exclusivitate autorilor acestora. Administratorii păzea.ro sunt responsabili strict de aspectele tehnice ale funcţionării site-ului. Înregistrarea unui nou utilizator presupune cunoaşterea şi acceptarea de către acesta a regulamentului păzea.ro şi a prezentului disclaimer.